Producenci
Promocje
PALNIK GAZOWY DEKARSKI DO PAPY NA PROPAN BUTAN 85 CM
PALNIK GAZOWY DEKARSKI DO PAPY NA PROPAN BUTAN 85 CM
69,99 zł 58,99 zł 56,90 zł 47,96 zł
Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym: sklep@abakusnarzedzia.pl  lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS GRAŻYNA DANIS 40-847 Katowice ul. Józefa Pukowca 15

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: 
       -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
       -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       -przedmiot reklamacji, z opisem usterki wady, dokładną datę jej stwierdzenia 
       -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

4. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 
z dopiskiem: "REKLAMACJA"


5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
    
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

7. Informujemy , że nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Ustawa z dnia 23 września 2016r ( Dz.U. z 2016r poz 1823)

8. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Zwrot towaru

1. Konsument może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827) 

2. Aby odstąpić od umowy konsument zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy oświadczenia odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. 

3. Sprzedający nie udostępnia możliwości złożenia oświadczenia odstąpienie od umowy drogą elektroniczną 
(Art 30 pkt 3 DzU 2014 poz827 Ustawy z dn 30.05.2014) 

4. Oświadczenie to można złożyć na formularzu ( wzór poniżej), które należy przesłać na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - Dziennik Ustaw– 22 – Poz. 827 Załącznik nr2 
                                                                                                        
Dane sprzedawcy:                                                                                                
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  ABAKUS GRAŻYNA DANIS                                                                   
JÓZEFA PUKOWCA 15                                                                       
40-847 KATOWICE


Ja ..........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy............................................................... 
Data odbioru.............................................................................. 
Imię i nazwisko......................................................................... 
Adres....................................................................... 
Tel/e-mail.................................................................. 

Podpis konsumenta............................................................ 
Nr konta do wykonania przelewu zwrotnego........................................... 
....................................................................................................................................................................


6. Od daty złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy Konsument ma 14 dni na odesłanie towaru na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 
z dopiskiem: "ZWROT"


7. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy , będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy
( Art 34 pkt 4) 


9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. ( Art 33 ) 


10. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od umowy ( po otrzymaniu zwracanego towaru ) 


11. Brak odstąpienia od umowy: 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy 

12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl