Producenci
Regulamin

REGULAMIN

1. Dane firmy

1.1.  Sklep internetowy www.AbakusNarzedzia.pl prowadzony jest przez firmę:

Przedsiębiorsto Handlowe ABAKUS 
Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15
40-847 Katowice
NIP 635-101-95-77 
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą - Burmistrz miasta Mikołów 
Numer w rejestrze 4563/1995

1.2. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny, do reklamacji i zwrotów:

Przedsiębiorstwo Handlowe ABAKUS Grażyna Danis
40-847 Katowice
Józefa Pukowca 15

Kontakt telefoniczny: 
(32) 254 30 62
Kontakt e-mail:
sklep@abakusnarzedzia.pl

2. Postanowienia ogólne

2.1. Podstawowe pojęcia użyte w Regulaminie:

 • sklep internetowy- serwis internetowy działający pod adresem www.AbakusNarzedzia.pl
 • klient- strona dokonująca zakupu w sklepie internetowym
 • towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym
 • umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Abakus Grażyna Danis, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.AbakusNarzedzia.pl

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Ceny i metody płatności.

3.1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT.

3.2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • Przelewem online: Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. ( bluemedia.pl )
 • Przelewem krajowym

      Nr konta mBank: 33 1140 2004 0000 3102 5399 3735

      Adres: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS GRAŻYNA DANIS , WOJACZKA 7 , 43-190 MIKOŁÓW

 • Gotówką - w przypadku odbioru osobistego oraz płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3.3. Termin zapłat za zamówienie to 7 dni od daty złożenia zamówieniu w przypadku opcji przedpłata przelewem bankowym.

3.4. Koszt dostawy jest uzależniony od formy płatności oraz łącznej wagi zamówienia. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce do 30 kg i klient ponosi jeden koszt dostawy. 

3.5. Ceny transportu są następujące:

 • Przelew przedpłata - Kurier 48 – 10 zł

                                   - Pocztex Kurier 24 – 15 zł

 • Płatność za pobraniem - Kurier 48 – 16 zł
                                  - Pocztex Kurier 24 – 20 zł 

4. Warunki dostawy

4.1.Zamówienia realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze.
Paczki wysyłane są do 24 h od otrzymania zapłaty za zamówiony towar (płatność: przelew przedpłata) lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze (płatność: za pobraniem). 

4.2.Dostawa zamówionych/zakupionych towarów odbywa się za pomocą Poczty Polskiej.
W zależności od wybranej opcji przesyłki paczki nadawane są usługą Kurier 48 lub Pocztex Kurier 24.

4.3.Czas dostawy wysłanego towaru uzależniony jest od wybranej opcji przesyłki. Odpowiednio Kurier 48 – do 2 dni roboczych od daty nadania paczki, Pocztex Kurier  24- na następny dzień roboczy od daty nadania paczki.

4.4.Koszty dostawy są określone na stronie www.AbakusNarzedzia.pl, dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.5.Odbiór osobisty zamówionego towaru możliwy jest w Sklepie Stacjonarnym, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym- w celu wcześniejszego skompletowania zamówienia.

5. Składanie zamówień

5.1. Kupujący może dokonywać zakupów w sklepie internetowym za pośrednictwem urządzeń mających dostęp do sieci Internet.

5.2.  W sklepie internetowym można dokonywać zakupów/ zamówień bez rejestracji klienta,z rejestracją klienta oraz można składać zamówienia e-mailowo lub telefonicznie.

6. Procedura reklamacyjna

6.1.  Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym:sklep@abakusnarzedzia.pl  lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS GRAŻYNA DANIS 40-847 Katowice ul. Józefa Pukowca 15

6.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: 
       -imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 
       -datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 
       -przedmiot reklamacji, z opisem usterki wady, dokładną datę jej stwierdzenia 
       -wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

6.4. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: 
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 
z dopiskiem: "REKLAMACJA"

6.5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

6.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

6.7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

7.Odstąpienie od umowy

7.1. Konsument może zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827)

7.2. Aby odstąpić od umowy konsument zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy oświadczenia odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru. 

7.3. Sprzedający nie udostępnia możliwości złożenia oświadczenia odstąpienie od umowy drogą elektroniczną 
(Art 30 pkt 3 DzU 2014 poz827 Ustawy z dn 30.05.2014) 

7.4. Oświadczenie to można złożyć na formularzu ( wzór poniżej), które należy przesłać na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 

7.5. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - Dziennik Ustaw– 22 – Poz. 827 Załącznik nr2 
                                                                                                        
Dane sprzedawcy:                                                                                                
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  ABAKUS GRAŻYNA DANIS                                                                   
JÓZEFA PUKOWCA 15                                                                       
40-847 KATOWICE


Ja ..........................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
Data zawarcia umowy............................................................... 
Data odbioru.............................................................................. 
Imię i nazwisko......................................................................... 
Adres....................................................................... 
Tel/e-mail.................................................................. 

Podpis konsumenta............................................................ 
Nr konta do wykonania przelewu zwrotnego........................................... 
...................................................................................................................................................................


7.6. Od daty złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy Konsument ma 14 dni na odesłanie towaru na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ABAKUS Grażyna Danis 
Józefa Pukowca 15 
40-847 Katowice 
z dopiskiem: "ZWROT"

7.7. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy , będące wynikiem korzystania z niej 
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy
( Art 34 pkt 4) 

7.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany 
przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. ( Art 33 ) 

7.10. Sprzedawca zwróci Konsumentowi należność na wskazane konto w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy ( po otrzymaniu zwracanego towaru ) 

7.11. Brak odstąpienia od umowy: 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy 

7.12. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 
Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

Ochrona danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r Rozporządzenia Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO” )

 Informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych:

 

 1. Administratorem Państwa danych jest PH ABAKUS Grażyna Danis z siedzibą w Katowicach ( 40-847 )ul Józefa Pukowca 15 email: sklep@abakusnarzedzia.pl tel (32)2543062
 2. Państwa dane są przetwarzane w celu zrealizowania złożonego zamówienia oraz dostarczenia zamówionego towaru pod wskazany prze Państwa adres.
 3. Państwa dane przetwarzane przez Administratora obejmują: imię , nazwisko , adres , adres e-mail , NIP , numer telefonu w zakresie niezbędnych do wykonania złożonego zamówienia.
 4. podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania sprzedaży towaru i dostarczenia pod wskazany adres. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zawartej umowy sprzedaży towaru.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zarówno w postaci tradycyjnej dokumentacji papierowej jak i elektronicznej.
 6. Państwa dane będą udostępnianie jedynie osobom upoważnionym – pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków związanych ze świadczeniem usług na rzecz Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży towaru.
 7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
 10. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umów z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami , których dotyczą usługi świadczone przez Administratora , to jest przez maksymalny okres przedawnienia roszczeń przewidzianych przez prawo polskie.
 11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia , „bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszalności swoich danych osobowych. Kontakt do Administratora danych osobowych: PH ABAKUS Józefa Pukowca 15 40-847 Katowice sklep@abakusnarzedzia.pl tel (32) 2543062
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( tj. od 25.05.2018r do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) gdy uznają Państwo , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pańśtwa danych osobowych proszę kierować na adres: sklep@abakusnarzedzia.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl